Algemene Voorwaarden

 

De Vergadertafel van Muiden
| KVK 55649467 | BTW ID NL001646241B72 | IBAN: NL10ABNA0611065266 |

www.devergadertafelvanmuiden.nl
info@devergadertafelvanmuiden.nl

De dienstverlening van De Vergadertafel van Muiden is gericht op advisering en verhuur van bijzondere vergaderlocaties (Het Gemaal van Muiden, Fort C van Muiden, De Sluiskamer van Muiden en eventuele additionele partner-locaties) in Muiden e.o. en het zo compleet mogelijk faciliteren van zakelijke bijeenkomsten zoals vergaderingen, brainstormsessies, trainingen, workshops, presentaties en/of evenementen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte, opdracht of overeenkomst welke door medewerkers van De Vergadertafel van Muiden wordt verstuurd.

1. Ruimtehuur
Het huren van één of meerdere ruimten bij en/of via De Vergadertafel van Muiden/het Gemaal van Muiden kan alleen per dag(deel). Een dagdeel is:
–  Ochtend: 8.30 – 12.30 uur
–  Middag: 13.00 – 17.00 uur
–  Avond: vanaf 18.00 uur
Mocht de bijeenkomst langer duren dan de gereserveerde dagdelen, is het mogelijk in overleg en uiteraard op basis van beschikbaarheid, de ruimte langer te gebruiken. In dat geval berekent De Vergadertafel van Muiden/het Gemaal van Muiden minimaal € 100 en € 100 per uur dat de bijeenkomst langer duurt.
De huurprijs van de ruimten in inclusief het gebruik van beamer, flipover, printer, geluid en wifi.

2. Prijzen en betaling
Alle in het voorgenoemde prijzen zijn exclusief BTW. De betaaltermijn is binnen 8 dagen na factuurdatum. Bij uitblijven betaling zijn wettelijke rente, de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor rekening van de huurder.
Bij grote evenementen is De Vergadertafel van Muiden/het Gemaal van Muiden gerechtigd een voorschot ter grootte van de vaste kosten in rekening te brengen. Deze voorschotfactuur dient binnen 8 dagen te zijn voldaan.

3. Optie en reserveren
Een optie kan vrijblijvend worden geplaatst en kan telefonisch of per mail omgezet worden in een definitieve reservering. Een definitieve reservering zal per mail worden bevestigd.

4. Annuleren
Indien u een bevestigde reservering wilt annuleren, geldt het volgende:
–  Het annuleren van een optie is kosteloos
–  Bij annuleren van een definitieve reservering tot 7 werkdagen voor 
aanvang van de bijeenkomst berekenen wij alleen de ruimtehuur 
door.
–  Bij het annuleren van een definitieve reservering na 7 werkdagen 
voor aanvang van de bijeenkomst berekenen wij de ruimtehuur en de gereserveerde catering door.

5. Wijzigingen aantal deelnemers
Wijzigingen in het aantal deelnemers tot uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst kosteloos worden doorgegeven. Vanaf 2 dagen van tevoren wordt het gereserveerde aantal deelnemers berekend wat betreft de gereserveerde catering en eventuele extra deelnemers.

6. Aansprakelijkheid
De Vergadertafel van Muiden/het Gemaal van Muiden is niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering, beschadiging, vermissing of verlies van materialen, apparatuur en andere eigendommen die door deelnemers in de ruimte zijn geplaatst. De Vergadertafel van Muiden/het Gemaal van Muiden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijke ongevallen van deelnemers en/of derden die van de gehuurde ruimte gebruik maken.

De Vergadertafel van Muiden/het Gemaal van Muiden is op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

7. Schade
Gebruiker zal de ruimte op het overeengekomen tijdstip verlaten en in ordelijke staat achterlaten. Zonder voorafgaande toestemming van De Vergadertafel van Muiden/het Gemaal van Muiden mag niets op welke wijze dan ook aan muren, wanden e.d. worden bevestigd of geplakt.
Schade die door gebruiker aan het gebouw, de inventaris e.d. wordt toegebracht of is ontstaan, zal door De Vergadertafel van Muiden/het Gemaal van Muiden op kosten van gebruiker worden hersteld.

8. Roken
In de ruimten van De Vergadertafel van Muiden/het Gemaal van Muiden mag niet worden gerookt.

Pin It on Pinterest

Share This